Kurs med Ellen Ofstad i Östergötland
Ellen Ofstad
Kurser på Stenbro
Kurser på Stenbro

 
Startsidan
Att bli medlem
Medlemssidor
Kontaktpers
Kalender
Annonser
Diskutera
Bildarkiv
Fråga får svar
Tränarlista
Länkar

Sök på www.nnha.nu


Bravenet Web Services
logo
Det finns många frågor att ställa sig om hästarnaoch deras sätt att vara. Dom av oss som har lite erfarenhet har stöttpå de vanligaste och hittat svaren. Här får du som ärny inom Natural Horsemanship, eller du som har fastnat, lite svar påde kanske vanligaste frågorna. Givetvis finns det mycket mer attsäga.

 
Svar på ofta ställda frågor om NaturalHorsemanship
NNHA, Nordic Natural Horsemanship Association, organisationenoch vår policy
Horsemanship FAQ,en amerikansk lista med massa svar
NH utrustningsbeskrivning
7-games ur Hästfynd 1999-2000samt en kort  beskrivning av Pat Parellis 7 gamesoch en lååång
Kort beskrivning av 3 av Pat Parellis 10 nivåer
Om vikten av ledarskapoch hur det kan yttrasig
"När världar kolliderar", Enöversättningfrån en artikel av Karen En Hayes gjordav Percy Davidsson
Om hur lastningav hästen kan fåsatt fungera
Om vad termen "Gömma rumpan"som användspå NNHA-listan betyder
Om klickerträningoch länkar tillmer info


There are many questions to ask about horses and their way of being.Those of us who have som experience have been in touch with the most commonquestions and have also found the answers. For you who are new in the NaturalHorsemanship or for you who are stuck at the moment, some answers to themost common questions. Of course there are a lot more to say.

 
An american FAQ Horsemanship FAQ